Bilirsinizmi?
Xüdafərin körpüsü 1027-ci ildə tikilmişdir