Bilirsinizmi?
"Azərbaycan milləti" sözü ilk dəfə "Kəşkül" qəzetində işlədilmişdir.