Bilirsinizmi?
Azərbaycanda ilk müstəqil xanlıq Şəki xanlığı olmuşdur.